Odpowiedzialność

Creating tomorrow: pomyśl o jutrze już dziś

odpowiedzialnosc_haba

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność w HABA

Każda zmiana zaczyna się od pierwszego kroku, po którym następują kolejne. Celem naszej drogi, którą podążamy krok po kroku, jest zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach naszych myśli i działań. W pierwszej kolejności zaczęliśmy pomijać folię termokurczliwą jako opakowanie niektórych naszych gier HABA. Zamiast tego używamy etykiet uszczelniających, które są przymocowane z boku opakowania gry. Szukamy również rozwiązań, w jaki sposób w przyszłości możemy zastąpić plastik - jako materiał opakowaniowy w grach - innymi materiałami.

odpowiedzialnosc1

Przetrwają dla kolejnych pokoleń: zrównoważony rozwój, którego możesz dotknąć

Od samego początku rozwoju każdego produktu nasi projektanci dogłębnie analizują optymalny design, ale także cechy jakościowe, wytrzymałość, trwałość i tzw. wartość zabawową, aby dzieci mogły się nim cieszyć przez długi czas… a potem przekazać go przyszłym pokoleniom. A ponieważ niektóre elementy, szczególnie w grach planszowych, mogą się po prostu zgubić, kilka lat temu utworzyliśmy rozbudowany serwis części zamiennych HABA.

Liczy się nie tylko produkt: upcykling

W HABA pracujemy w myśl zasady „zapakowane, wysłane, ponownie użyte”. Podpowiadamy naszym klientom kreatywne pomysły na wykorzystanie pudełek wysyłkowych. Razem z dziećmi możecie nie tylko cieszyć się zawartością otrzymanej paczki, ale także wykorzystać opakowanie w innym słusznym celu. Wiele rozwiązań już wdrożyliśmy i nadal pracujemy nad kolejnymi, które mają pozytywny wpływ na nasze jutro. W ten sposób przyczyniamy się do kształtowania naszej przyszłości i przyszłych pokoleń. „We are creating tomorrow.“

Odpowiedzialność w HABA: we wszystkich obszarach codziennych czynności

Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i robimy to w obszarach ekologii, ekonomii i kwestii społecznych. Dla HABA odpowiedzialność to więcej niż słowo. Znajduje ono odzwierciedlenie we wszystkim, co robimy, i tak jest od ponad 80 lat. Dziś Rodzinę Firm HABA prowadzi już trzecie pokolenie - od tego czasu mała rodzinna firma przekształciła się w nowoczesną rodzinną firmę działającą na arenie międzynarodowej. Rodzina Firm HABA łączy pod jednym dachem dziesięć marek, w tym Wehrfritz i HABA, które istnieją od samego początku założenia firmy, czy młodsze jak project czy Jako-o, zatrudniając łącznie blisko 2000 osób. Wiele się zmieniło w ostatnich dziesięcioleciach, ale poczucie tradycji i odpowiedzialności pozostało i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie w ramach rodziny założycielskiej. HABA od ponad 80 lat towarzyszy dzieciom w ich drodze do dorosłego życia. Opracowujemy i tworzymy wysokiej jakości produkty dla dzieci i ich rodzin - na wszystkich płaszczyznach wartości, w sposób przyjazny dla środowiska, energii i zasobów. Osiągamy to z jednej strony dzięki wysoce wydajnym procesom i metodom produkcji, a z drugiej strony dzięki wysoce zmotywowanym pracownikom, w których myślach i działaniach jest również mocno zakorzeniona koncepcja jakości. W szczególności ochrona zasobów naturalnych, długoterminowe zabezpieczenie miejsc pracy, troska o środowisko są dla nas bardzo ważne. To jest nasz własny obraz odpowiedzialności społecznej, którym z radością się dzielimy.

Odpowiedzialność w ważnych punktach:

odpowiedzialnosc2

Przyjaźni rodzinie:

Dzieci i ich rodziny są w centrum filozofii firmy i całej Rodziny Firm HABA. Dlatego szczególnie ważne jest dla nas wspieranie naszych pracowników w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Za nasze zaangażowanie w obszarze przyjaznej rodzinie polityki personalnej od 2003 roku otrzymujemy certyfikat audytu „Kariera i Rodzina”. 

odpowiedzialnosc3

Ochrona danych:

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna: legalność wszystkich operacji przetwarzania danych i dokumentacji zarządzania danymi są stale przez nas monitorowane. Działamy na najwyższym z możliwych poziomie ochrony Twoich danych.

odpowiedzialnosc4

Bezpieczeństwo:

Nasze produkty są zgodne ze wszystkimi europejskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek i gier pod względem materiału i wykonania; spełniają także normy amerykańskie.

odo

Zarządzanie środowiskiem i energią:

Są to dwa obszary, w których nasze przesłanie zrównoważonego rozwoju jest wyraźnie odzwierciedlone. Nasz system zarządzania względem środowiska jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001: 2015. Nieustannie analizujemy, jakie wpływy i skutki wywiera nasza firma na otoczenie i wskazujemy potencjał ulepszeń, które wdrażamy krok po kroku. Posiadamy również system zarządzania energią certyfikowany zgodnie z normą ISO 50001: 2011. Stale podnosimy efektywność energetyczną Rodziny Firm HABA i optymalizujemy zużycie energii.

odpowiedzialnosc5


Zarządzanie jakością:

Spełniamy uznaną w kraju i na świecie normę jakości DIN EN ISO 9001: 2015, która stanowi podstawę wewnętrznego procesu ciągłego doskonalenia. Dzięki temu możemy stale ulepszać jakość naszych produktów i usług z korzyścią dla naszych klientów.

Świadectwo zgodności - solidnyregulamin.pl

Certyfikat bezpieczeństwa prawnego:

HABA sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego habapolska.pl/zabawki jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.