Informacje o firmie

Dostawcy i podmioty odpowiedzialne za treść:

HABA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155,
50-428 Wrocław, 
Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000345365
NIP: 895-196-06-72
Członek Zarządu: Krzysztof Przybyła

HABA Sales GmbH & Co. KG
August-Grosch-Strasse 28–38
96476 Bad Rodach Box 1150
96473 Bad Rodach
Niemcy
Sąd rejestrowy Coburg, HRA 5220
Numer NIP: DE 815831282
Nr rejestracji WEEE: DE 51463378

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec dostawcy z tytułu szkód spowodowanych korzystaniem lub niewykorzystaniem oferowanych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych i niekompletnych informacji są wykluczone, o ile nie ma winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania części stron lub całej oferty lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich właściciele.

© HABA Sales GmbH & Co. KG

Treść i struktura strony internetowej HABA Polska.pl podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i innym prawom ochronnym. Wszelkie prawa zastrzeżone dla dostawcy. Wykorzystywanie tekstów, obrazów i elementów, nawet we fragmentach, narusza niemieckie prawo autorskie. W przypadku naruszenia, dostawca będzie dochodził roszczeń wobec użytkownika. Z niniejszego regulaminu wyłączone są pliki do pobrania, które są udostępniane przez dostawcę wyłącznie do użytku w wersji oryginalnej. Marki używane na stronie HABA są licencjonowane. Osobom trzecim zabrania się używania jakichkolwiek marek, logo i nazw firm.